VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE

Pædagogiske Pejlemærker I Klubben Thomas P. Hejle.

Klubben Thomas P. Hejle arbejder ud fra 6 politisk vedtagne pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Vores fokus ligger på tilbuddene 10-18 år. Vores arbejde tager udgangspunkt i børnenes og de unges ressourcer. Vi sikrer alle deltagelse i fællesskabet uanset social baggrund eller et eventuelt handicap.

Pejlemærkerne udmærker sig ved at have et bredt fokus på bl.a. sociale relationer, inklusion og fællesskab, sprog samt en øget opmærksomhed på overgange og fastholdelse af børn og unge i trygge pædagogiske rammer. Vi arbejder på en helhedsorienteret indsats mod det enkelte barn/ung.

Vi bestræber os på at give vores medlemmer et indholdsrigt og udfordrende børne-/ungeliv. Et liv hvor trivsel, læring, dannelse og udvikling har gode muligheder for at dyrkes, og hvor børn og unge får de bedste forudsætninger for at blive aktive, demokratiske borgere i samfundet.

I de kommende afsnit ridser vi pejlemærkerne op samt hvorledes vi opfylder dem og de tilhørende mål.

Klik på de individuelle pejlemærker for at læse mere