TEATER i TPHU

I teater laver vi dramaøvelser og lege. Vi opsætter små forestillinger på stedet og vi leger med roller, status, identiteter og forestillingsevne. Vi prøver at fange børnene hvor de er og i hvad der optager dem. Vi har et stort udvalg af kostumer og de bliver flittigt brugt.

Vi bruger i høj grad improteater som udtryksform. I improteater bliver børnenes evne til at sige Ja til hinanden styrket. Det styrker evnen til at være til stede i nuet samt kreativiteten – og så er det vildt sjovt.

Vi har teater en gang om ugen samt en fredag om måneden og det foregår i klubbens multisal.

Teater er en kulturvirksomhed, som især er med til at skabe helhed i børn og unges liv, fordi det er en udtryksform som forbinder og forener krop og hjerne. Det logisk/rationelle, samt det intuitive/irrationelle danner et samspil, når man laver teater, der er med til at udvikle mere kreative børn/unge.

Teater kan være med til at udvikle kropsforståelsen idet teaterøvelser forholder sig til kroppen igennem bevægelses og koordinations øvelser. Teater er med til at udvikle sproget – Børnene/de unge lærer at sætte ord på svære og store følelser og derudover at udvikle sproget i arbejdet med replikker og kunsten at blive hørt og forstået af publikum.
Børn/unge har brug for et aktivt kulturliv da det er med til at give børnene/de unge en større forståelse for det sociale liv.
Arbejdet med teater kan medføre, at børn får fornemmelsen af at være en del af en gruppe og at der tages hensyn til alle – altså fællesskabsfølelse. De sociale kompetencer børn/unge opnår gennem teater, lærer dem at turde træde frem og være i centrum – samt træde tilbage og lytte til andre børn/unge.

Teater er stimulerende, aktiverende, frigørende og samarbejdsudviklende.

Teater er et æstetisk medium og rører som al kunst ved aspekter af den menneskelige bevidsthed, som intet andet område rører ved.

Bedste hilser Lava og Iben