TEATER i TPHU

I teater laver vi dramaøvelser og lege. Vi leger med roller og kostumer og opsætter forestillinger. Vi øver en gang om ugen og lidt oftere i forbindelse med en forestilling. Der er typisk to produktioner om året. Teater er åbent for alle undtaget i de perioder vi er i gang med en forestilling. Når vi er i gang med en forestilling forventes det at de medvirkende møder op til de aftalte øve og spilledage.

Teater er en kulturvirksomhed, som især er med til at skabe helhed i børn og unges liv, fordi det er en udtryksform som forbinder og forener krop og hjerne. Det logisk/rationelle, samt det intuitive/irrationelle danner et samspil, når man laver teater, der er med til at udvikle mere kreative børn/unge.

Teater kan være med til at udvikle kropsforståelsen idet teaterøvelser forholder sig til kroppen igennem bevægelses og koordinations øvelser. Teater er med til at udvikle sproget – Børnene/de unge lærer at sætte ord på svære og store følelser og derudover at udvikle sproget i arbejdet med replikker og kunsten at blive hørt og forstået af publikum.
Børn/unge har brug for et aktivt kulturliv da det er med til at give børnene/de unge en større forståelse for det sociale liv – det kan medvirke til at styrke børns/unges stærke som svage sider.
Arbejdet med teater kan medføre, at børn får fornemmelsen af at være en del af en gruppe og at der tages hensyn til alle – altså fællesskabsfølelse. De sociale kompetencer børn/unge opnår gennem teater, lærer dem at turde træde frem og være i centrum – samt træde tilbage og lytte til andre børn/unge.

Teater er stimulerende, aktiverende, frigørende og samarbejdsudviklende.

Teater er et æstetisk medium og rører som al kunst ved aspekter af den menneskelige bevidsthed, som intet andet område rører ved.

Hilsen Iben