ungdoms

UngeVærket

Kære forældre til børn og unge i Klubben Thomas P. Hejle.

Københavns unge skal have endnu bedre ungdomsklubber, hvor de unge kan trives, møde andre unge og sammen få betydningsfulde oplevelser og relationer. På baggrund af en stor inddragelsesproces har kommunens politikere besluttet at afsætte 40 mio. kr. over de næste fire år til at udvikle og styrke ungdomsklubberne. Fremover kalder vi ungdomsklubber for ”UngeVærk”.

Vores ungdomsklub blev til et UngeVærk den 1. august 2022.

Det betyder, at vi fremover har ét tilbud på Nørre Voldgade 23 med åbningstid mandag til torsdag 18-22.30 og fredag 18-21.30. UngeVærket er et tilbud til unge fra 8. klasse og til de fylder 18 år. Dette tilbud har ikke nogen påvirkning på Klubben fritids- og juniorklubtilbud der forbliver i de samme kendte rammer.

TPHU´s UngeVærk hedder ”Et ungeliv i bevægelse” og er et sted:

… for mange unge
… hvor de unge har indflydelse
… der har et ungeråd
… der arbejder sammen med København Kommunes Ungdomsskole
… der har en særlig profil med fokus på bevægelse, sport og fysisk aktivitet.
… med aktivitetslinjer som eksempelvis yoga, bordtennis, klatring og pannafodbold.
… med holdaktiviteter, der hjælper nye unge ind i Klubben og vores gode samværsformer
… med fokus på relationer og fællesskaber mellem unge

I byens UngeVærk skal de unge prøve sig selv af og finde ud af, hvad de interesserer sig for. De skal have indflydelse på livet i UngeVærket og få erfaringer og oplevelser, der giver dem et stærkere fundament i deres eget liv. Vi har gennem efteråret og vinteren arbejdet på at udvælge og etablere vores UngeVærk sammen med de unge.

Da UngeVærket er åbne tilbud over hele byen, så vil vi måske opleve at nogle af vores unge foretrækker at gå et andet sted hen end de plejer. Et sted hvor et andet UngeVærks profil rammer dem bedre. Det er jo faktisk hele ideen bag og vi står klar til at tage godt imod alle unge som vælger TPHU, så de oplever, at UngeVærket er deres sted.

Vi er udvalgt til at være ét ud af 22 UngeVærk i København. Alle UngeVærk er gratis og for alle byens unge. De unge kan frit bevæge sig i byen og vælge lige netop dét UngeVærk som interesserer dem og som er relevant for dem.

I er meget velkomne til at kontakte ledelse i TPHU hvis I vil høre mere om vores nye UngeVærk.

Vi glædes os til at tage hul på et spændende efterår med det nye Ungeværk.

Vi vil selvfølgelig informere jer løbende om status når vi kommer tættere

på startdatoen.

Med de bedste hilsner

Ledelsen i Klubben Thomas P. Hejle.


UngeVærket (UV) er et aftentilbud til de 14-17 årige. UngeVærkets åbningstid er mandag til torsdag 18.00-22:30. Fredag er åbningstiden 18.22.30

De fysiske rammer i UngeVærket

UngeVærket er kendetegnet ved at have udgangspunkt i diskoteket hvor de pædagogiske aktiviteter udspringer fra. Der er mulighed for medlemmerne at bruge alle faciliteter og rum i klubben, det være sig lige fra værkstedsaktiviteter til brug af sale og musikrummet.

Overgange

De unge i UV står overfor en masse store valg som har indflydelse for deres fremtid og dette er en overgang til deres voksenliv. Vi er derfor med til at skabe en stabil og kvalitetspræget hverdag for de unge, der har brug for redskaber og vejledning til at få det bedste ud af deres videre færden og liv. Dette gør vi ved at guide og rådgive de unge i forhold til foreningslivet, uddannelse og arbejdsmarkedet mm. til deres videre færden i samfundet.

Arbejdsmetode i UngeVærket

UV medlemmerne bevæger sig i mange konstellationer og derfor bruger hinanden og os, hvor deres behov er her og nu. Det betyder vi skal være omstillingsparate og kunne bevæge os i nye retninger, samtidig med at være et genkendeligt og fast holdepunkt i de unges verden. Det sætter nogle krav til os som pædagoger og den pædagogik vi praktiserer i UV. Vi arbejder med relations pædagogik, og de bånd vi skaber mellem ung/ung og ung/voksen er af stor betydning. Gennem dialog, oplevelser og at vi agerer som autentiske voksne, skaber vi muligheder for at kunne støtte op om de unges udvikling. Vi skaber trygheden og sikkerheden til at de unge kan bruge os som vejledere, “ventiler” eller blot voksne der har overskuddet til at lytte og reflektere.

Med ovennævnte i fokus, har vi derfor følgende pædagogiske overvejelser.

I forhold til vores pædagogiske overvejelser er UngeVærket derfor kendetegnet ved ikke at have mange regler, hvor dialogen og medindflydelse er højt prioriteret. Hvor de unge kan komme og spise aftensmad i et hyggeligt miljø. Det er et UngeVærk hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed og hvor der er tid til at sætte sit eget præg på hverdagen og muligheden for at udvikle sig derefter.