ungdoms

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben (UK) er et aftentilbud til de 14-17 årige og er normeret til 80 brugere. UK åbningstid er mandag til torsdag 18.00-22:30. Derudover har vi også søndags åbent mellem 15.00 og 18.30.

De fysiske rammer i Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er kendetegnet ved at have udgangspunkt i diskoteket eller Juniorklubbens lokaler, hvor de pædagogiske aktiviteter udspringer fra. Der er mulighed for UK medlemmerne at bruge alle faciliteter og rum i klubben, det være sig lige fra værkstedsaktiviteter til brug af sale og musikrummet.

Overgange

De unge i UK står overfor en masse store valg som har indflydelse for deres fremtid og dette er en overgang til deres voksenliv. Vi er derfor med til at skabe en stabil og kvalitetspræget hverdag for de unge, der har brug for redskaber og vejledning til at få det bedste ud af deres videre færden og liv. Dette gør vi ved at guide og rådgive de unge i forhold til foreningslivet, uddannelse og arbejdsmarkedet mm. til deres videre færden i samfundet.

Arbejdsmetode i UK

UK medlemmerne bevæger sig i mange konstellationer og derfor bruger hinanden og os, hvor deres behov er her og nu. Det betyder vi skal være omstillingsparate og kunne bevæge os i nye retninger, samtidig med at være et genkendeligt og fast holdepunkt i de unges verden. Det sætter nogle krav til os som pædagoger og den pædagogik vi praktiserer i UK. Vi arbejder med relations pædagogik, og de bånd vi skaber mellem ung/ung og ung/voksen er af stor betydning. Gennem dialog, oplevelser og at vi agerer som autentiske voksne, skaber vi muligheder for at kunne støtte op om de unges udvikling. Vi skaber trygheden og sikkerheden til at de unge kan bruge os som vejledere, “ventiler” eller blot voksne der har overskuddet til at lytte og reflektere.

Med ovennævnte i fokus, har vi derfor følgende pædagogiske overvejelser.

I forhold til vores pædagogiske overvejelser er UK derfor kendetegnet ved ikke at have mange regler, hvor dialogen og medindflydelse er højt prioriteret. Hvor de unge kan komme og spise aftensmad i et hyggeligt miljø. Det er en ungdomsklub hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed og hvor der er tid til at sætte sit eget præg på hverdagen og muligheden for at udvikle sig derefter.