Forældresamarbejde

”Forældre og institution skal indgå i et tæt samarbejde om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab”

I Klubben TPHU arbejder vi med ovenstående fagligt tema på følgende måde:

Klubben ønsker altid at arbejde med den gode forældrekontakt. Derfor er vi specielt lydhøre når forældre kontakter os. De mødes med tillid og åbenhed. Det være uagtet af sagens indhold. Ofte får vi forespørgsler om deltagelse i netværksmøder med skole og socialforvaltning. Vi snakker altid med forældrene i disse sager. Vi indhenter altid forældrenes samtykkeerklæring når det er muligt. Netop for at møde forældrene i partnerskabet af deres børn og de respektive udfordringer der her kan ligge.

Børn og unge i Klubben har nået, eller når, en alder hvor forældrene bliver mere eller mindre ”usynlige” på hverdagsbasis. Det betyder også at den daglige forældrekontakt bliver sporadisk. Derfor er vores rolle vigtig når vi vil kommunikere med forældrene. Vores primære kommunikationsform er via Aula. Klubben afholder ét stort årligt forældremøde for alle vores afdelinger, FK, JK og UV. Det ligger i oktober måed.

Når nye børn starter i Klubben, oftest det store ryk ind den første august, bliver forældrekontakten præget af en masse information. Vi sender informationsmateriale ud i juni måned med masser af gode råd og tips til den gode trygge klubstart. Både for børn og forældre. Forældremødet i oktober er samtidig en opfølgning på klubstarten og hvad der her kan være af aktuelle emner.

Vi har forældre siddende i vores bestyrelse og forældreformanden i bestyrelsen sidder samtidig i vores eksterne FØS bestyrelse. På denne måde bliver der mulighed for forældrene at præge både den pædagogiske og politiske debat, hvilket vi finder kærkomment.

Vi afholder sommerfest og julehygge. Begge er arrangementer hvor forældre og børn kommer i Klubben, hygger sig sammen og har muligheden for at snakke med andre forældre/børn og Klubbens pædagoger. Vores erfaringer fortæller os at i disse uformelle rammer trives mødet med forældrene, og disse snakke er uundværlige i forståelsen for hinanden.

Når vi arbejder med overgange i Klubben, ikke kun klubstart for nye børn, så er forældrene et centralt omdrejningspunkt. Vi afholder møder med de relevante forældre når deres børn/unge f.eks. skal op i vores Juniorklub afdeling. Her ligger både et ønske om at hilse på forældrene og samtidig en anerkendelse af at noget nyt skal til at ske, Kvaliteten i det nye har hermed gode forudsætninger, både for forældre og børn/unge.

Nye forældre bliver desuden gjort opmærksom på at de har mulighed for en trivselssamtale senest tre måneder efter deres barns klubstart.

TILBAGE TIL INDEX