Medierummet

Medie værkstedet byder på redigering, retouchering og optagelse af film og billeder. Medieværkstedet har udstyr til rådighed i stand til at generere film og billeder på højt niveau, og kraftige computer med professionelle redigerings-værktøjer til efter redigering.
Sammen med pædagogen kan børnene komme med ønsker til projekter, store som små, og vi vil i fællesskab forsøge at skabe et kreativt output eller produkt. Har medlemmerne et ønske om at lukke deres ”indre” model ud foran et kamera objektiv eller måske mere interesseret i at lære selve kameraets teknik, og komposition af billeder, er der mulighed i samarbejde med pædagogen at få undervisning / vejledning i dette.
Større projekter som film og lign. Giver grobund for at skabe et fællesskab og et seriøst projektorienteret arbejdsrum mellem medlemmerne. Det giver plads for at inddrage andre som ikke nødvendigvis er en del af en bestemt børne gruppe, og giver herigennem medbestemmelse i den kreative proces.
Medierummet giver også anledning til samarbejde med andre af klubbens medarbejdere og værksteder, hvis kostumer skal sys fra sy værkstedet, eller skuespillere skal skaffes fra teatergruppen. Medieaktiviteterne giver også god anledning til samarbejde de forskellige afdelinger imellem, Juniorklub, Fritidsklub og Ungdomsklub.
Som Pædagog i Thomas P. Hejle vil jeg gerne understrege at der ikke bliver lavet billeder eller video af børnene som overskrider deres, mine eller mine kollegers grænser!