Sprogindsatsen

”Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at få deres stemme hørt”

I Klubben TPHU arbejder vi med ovenstående fokuspunkt på følgende måde:

At bruge sin stemme kan også forstås i en demokratisk kontekst. Derfor opfordrer vi, på daglig basis, børn og unge til at være aktiv deltagende i livet i Klubben. De skal selv lære at sætte ord på ønsker til aktiviteter mm., som de finder betydningsfulde i deres hverdag. Vi har en dertil indrettet forslagskasse som børnene og de unge kan bruge. Kassen tømmes ugentligt og på vores store børnemøde læses forslagene op. Dette giver børnene/de unge en følelse af at blive taget alvorligt og at deres stemme høres. Selvfølgelig kan alt ikke lykkes, men det giver dem en ide om hvad der sker når man bruger sin demokratiske ret.

Medbestemmelse er i denne kontekst et vigtigt begreb og i Klubben har vi derfor etableret et børne- og ungeråd. Børne-/ungerådet har til formål at give børnene/de unge en oplevelse af at de har medindflydelse og kan gøre en forskel, og samtidig at øge børnenes/de unges kendskab til demokratiet som institution. Det anbefales at læse hele vores beskrivelse omkring Klubbens børne- og ungeråd som du finder hér.(KLIK FOR LINK)

Vores værksteder er, med det pædagogiske fundament der arbejdes ud fra, en vigtig del af processen for at understøtte vores medlemmers medbestemmelse. Vores børn og unge har fremragende muligheder for kreativ og fysisk udfoldelse, hvor ens egen lyst og motivation har de bedste betingelser for at trives. Du kan som barn/ung altid komme med egne ønsker om aktiviteter, projekter og livet generelt i klubben.

Vi har i klubben flere rum hvor lektielæsning er en mulighed. Desuden har vi en pædagog under uddannelse som ”Social Formidler”. Denne opgave skal bl.a. understøtte de unge i jobsøgning, skolevalg samt andre relevant udfordringer ungelivet måtte byde på.

Vi arbejder i Klubben helt overordnet med sproget i vores relationer. Det betyder at vi arbejder med den gode tone, altså fokus på sprogbrug. Dette udfolder sig hver dag, hele tiden, i den praksis vi befinder os i. Her er vi som voksne helt centrale i måden hvorpå vi taler, vi er rollemodeller. Dette gælder også når de unge bruger sociale medier og andre digitale platforme. Vi er med til at ”danne” dem så de kan begå sig i mange kontekster, ikke mindst uden for klubben i de forskellige miljøer de færdes i, hver især.

TILBAGE TIL INDEX