junior1

Juniorklubben

Juniorklubben (JK) er et dagtilbud til de ca. 12-13 årige. JK er opstået for at kunne give de unge et tilbud, hvor fokus er samvær med jævnaldrende og voksne og på det at blive ung, hvor de bliver udfordret på deres personlige, sociale og faglige dannelse.

Vores unge er hovedsageligt boende i København eller fra københavnske skoler. Det er unge fra meget varierende miljøer og dette er med til at præge JK mod et mangfoldigt og nuanceret tilbud til de unge. De unge er alle kendetegnet ved at være præteenager/teenager.

Overgange

Når man er i ca. i slutningen af 5 klasse og vil man gruppevis/klassevis få et tilbud om at komme på en prøveuge i JK. Når man får tilbud om at komme i JK, er det en vurdering ud fra dens unges behov og modenhed. Efter prøveperioden vurderes det mellem forældrene, den unge og pædagogerne i JK om det er et tilbud de ønsker at fortsætte i.

Når de unge fylder 14 er der som udgangspunkt kun et aftentilbud i UngeVærket (UV). Vi oplever dog unge, som er fyldt 14, have et behov for et særligt udvidet eftermiddagstilbud. Det kan skyldes at de er ældre end deres klassekammerater eller at vi tager hensyn til specielle pædagogiske omstændigheder

I JK arbejder vi også med hvad vi kalder et ”21 tilbud”. Det får man som ung når man fylder 13 år og på denne måde få muligheden for at stifte bekendtskab med vores UngeVærk og hvad der sker de forskellige aftener. Gennem dette tilbud bliver de unge sporet ind på og klar til vores UV tilbud.

Forældrekontakt:

Jo ældre ens barn bliver, jo mindre er man som forældre en del af dets ungdoms-/fritidsliv udenfor hjemmet. Dette oplever vi tydeligt i JK, derfor er det vigtigt for os at have et tæt forældresamarbejde i de situationer i den unges liv hvor det kan være nødvendigt. Dette forgår typisk over mail, telefon eller aftalte møder. Vi er i JK altid åben for en dialog eller snak om DIT barn så endelig ring eller skriv til os.

De fysiske rammer i JK

Juniorklubbens lokaler ligger i samme bygning som Fritidsklubben og UngeVærket.
JK har tre sammenhængende lokaler, som alle er indrettet hjemligt. Køkken-/alrummet er et rum hvor det store spisebord er i fokus, hvor der altid er en voksen hvis man har brug for at snakke. Rummet bliver brugt til lektier, uformelle samtaler, vejledning, sparring og hyggelige stunder. Stuen er det centrale rum mellem de to andre, der en stor sofa, et fjernsyn og et bordfodboldbord. Rummet bliver brugt til hygge, se film, spille kort/spil, Playstation. I computerrummet er der 8 computere samt en Playstation. Det er stadig muligt for JK at benytte værkstederne rundt i huset.

Arbejdsmetode i JK

Vi skaber nogle faste og trygge rammer i juniorklubben, der gør at vi kan være mere omstillingsparate. De unge flytter fokus og bevæger sig i mange forskellige retninger, det sætter krav til os som pædagoger om at være omstillingsparate og at kunne praktisere en pædagogik, som er i overensstemmelse med deres udgangspunkt og behov. Vi arbejder derfor heller ikke med en speciel aktivitetspædagogik i JK, men mere mod relations pædagogikken, hvor samtaler opstår her og nu og oftest spontant bevæger sig i en retning, hvor vi som voksne, skal kunne agere og handle på de tendenser vi ser.

Vi anser empati for at være af stor værdi i vores arbejde med unge, fordi empati gør mennesker i stand til at indgå i/opretholde sociale konstruktioner. I JK arbejder vi med empati gennem samtaler med unge om konsekvensen af deres handlinger og hvordan disse påvirker andre mennesker. Empati bliver således også til det ansvar hvert enkelt ung har for sine medmennesker i Thomas P. Hejle.

Med ovennævnte i fokus, har vi derfor følgende pædagogiske overvejelser:

I forhold til vores pædagogiske overvejelser og holdninger er JK derfor kendetegnet ved at være hjemlig, hyggelig og ikke bundet op på mange regler, hvor dialogen og medbestemmelse er højt prioriteret. Hvor de unge har mulighed for at udvikle sig i eget tempo, og hvor der er rum til forskellighed og mangfoldighed.