Idræt og bevægelse

Børns kropslige kompetencer spiller en vigtig rolle for, hvordan de oplever sig selv og for deres identitetsdannelse.

Børn har en medfødt evne til at være aktive og undersøgende. Det går i al sin enkelthed ud på, at børn har en naturlig trang til at blive bedre til alting; til at løbe, hoppe, klatre, spille bold og klare sig i samspil med jævnaldrende.

Vores idrætsteam består af to pædagoger med særlige kompetencer inden for idræt.

Tre gange om ugen tirsdag, onsdag og torsdag vil der være tilrettelagte aktiviteter. Vi kalder det pædagogisk idræt, fordi vi udover at have det sjovt også arbejder med børnenes personlige, sociale, kropslige og idrætslige kompetencer.

Idrætsmodel -og perspektivmodel.

Vi bruger ordet idræt som vores centrale begreb for al bevægelse. Udover de forskellige kategorier, arbejder vi også med de dannelsesmæssige perspektiver i idrætten.

I TPHU har vi tre store idrætssale:

Blå sal: Skøn sal at boltre sig i. Her findes to håndboldmål og bander hele vejen rundt om banen. Børnene har fri adgang og salen bruges til egen leg og boldspil.

Blå sal bruges også til pædagogisk idræt og tilrettelagte aktiviteter.

Motionsrummet: I rummet står der to nye løbebånd og en romaskine. Her arbejdes der med 1:1 relationen med barnet eller den unge. De unge bruger ikke rummet alene, men kun under supervision af en pædagog.

 Bordtennis salen: Denne sal er forbeholdt bordtennis og er indrettet efter alle kunstens regler. Her findes fire bordtennisborde et godt underlag samt passende belysning. To gange om ugen er der tilrettelagte bordtennisaktiviteter. Børnene låner også salen på egen hånd efter aftale.

Grøn sal: Er vores multifunktionelle sal. Her findes en scene, hvor vi laver teater. Der er en stor klatrevæg, hvor pædagoger med klatrercertifikat klatrer med børnene. Vi har også et godt musikanlæg og et spejl i salen, som dansepigerne folder ud, når de øver. Der er basketballkurve i salen.

Uderummet: Vi tager ud af huset og bruger lokale steder og faciliteter til idræt. I sommerhalvåret har vi om onsdagen en aftale med Rosenborg kaserne. Her laver vi mange former for idræt; fodbold, Frisbeegolf, idrætslege m.m. Vi benytter også de omkringliggende parker og pladser som Øster anlæg, Kongens Have og Israels Plads.

Vores centrale placering på Nørreport med den tætte adgang til toge og busser, gør at vi let kommer omkring. Det kunne være et besøg på Naturcenter Vestamager eller en moutainbiketur i skoven eller en tur til havnen for at fiske.

FØS: Vi samarbejder med fire andre fritidsklubber omkring idrætstilbuddet. Det gør vi for at udnytte hinandens resurser og faciliteter til glæde for børnene. Vi arrangerer både større og mindre events – en atletikdag på Østerbro Stadion eller en bordtennisturnering hos os i TPHU. Det kan også være, at vi bare har inviteret en klub til en rask sværdkamp i en nærliggende park.

Lokale idrætsforeninger: Vi er opmærksomme på det omkringliggende idrætsmiljø. Det er vi for at få et bredere idrætstilbud, men også for at børnene kan fornemme sammenhængskraften i vort lokalsamfund. Samarbejdet med de lokale idrætsforeninger vil fremover være et fokusområde.