Velkommen til Musik!

Musikværkstedet ligger øverst i baghuset sammen med Grøn sal. Vi har et øvelokale, et lydstudie, foruden scenen i Grøn sal, som kan benyttes til musik tirsdage og onsdage og sommetider om fredagen. Vi laver mange shows og tager børnene med ud at spille i byen!

Lokaler og udstyr

Musik råder over et øvelokale med traditionelt band udstyr, samt mulighed for at optage et helt band.

Vi har et studie, som muliggør indspilning af op til fire samtidige vokaler, samt sofa/guitar hygge og flere computerposter til at producere musik med keyboards. Optagelserne gemmes efter ønske, og kan overføres til telefonen, eller vi laver en CD med printet label til 10 kr. pr. stk., som trækkes fra medlemskontoen.

Sidst er der teater/koncert/danse salen ”Grøn Sal”, som kan benyttes til at øve optræden og dans i hverdagene, og hvor vi har et kæmpe spejl til at øve sig foran. Her holdes der også flere musik og talentshows hvert år.

Klubben har desværre ikke mulighed for at udlåne udstyr, men musik kan benyttes af medlemmerne når musik har åbent, og der kan øves individuelt på instrumenter uden for band tider, eller efter særlig aftale med musikmedarbejderen.

Det sociale

At bruge musik vil altid foregå i samspillet børn-voksen, men også meget mellem børn-børn. Vi lægger meget vægt på at vi deler vores tilegnede færdigheder. Børn udvikler sig og tilegner sig færdigheder i forskelligt tempo. Derfor føler nogen at de skal arbejde hårdt, mens andre at de skal vente. Det er en del af samspillet; at give plads til hinanden, at kunne rumme hinanden, på trods af forskellige niveauer. Derfor er det en essentiel del af kulturen i musik; at have respekt for hinandens færdigheder på meget forskellige niveauer, og at ingen må føle sig til grin eller udsat. Men samtidig må den enkelte forstå, hvor man står rent færdighedsmæssigt, og hvad det kræver at blive bedre. Selvom mange helst kun vil spille med deres bedste venner, kan det være nødvendigt med voksen indblanding, fx at tage andre med i bands, for at få holdene til at give mening, og at der ikke er nogen som er udenfor et fællesskab.

Det individuelle

Børnene vil blive udfordret ud fra eget niveau. Vi vil slå fast, at hvis der ønskes udbytte af musikken, skal der medregnes at øve sig fra uge til uge. Dvs. at den enkelte må lære, at det kræver lyst og motivation, for at blive bedre og for at leve op til egne og fælles forventninger i bandet/gruppen. Det er det der gør musik sjovt; at man altid kan videreudvikle sine færdigheder, samt at blive en god bandkammerat.

Målsætning

At alle børn som besøger musik får mulighed for at udvikle sig selv og sine kompetencer i samspillet med andre indenfor musikkens verden, både på og bag scenen, men også det med at øve sig fra uge til uge for at kunne mærke fremgang. Målet skulle gerne være at få børnene til at optræde til klubbens og byens børne/unge festivaler, men er ikke noget krav, selvom det nok er den største motivationsfaktor. Musik er også til, for at bistå og videreudvikle de idéer og ønsker som børnene kommer med. Dette kræver aftaler og planlægning, for at dette kan ske i forhold til de faste band tider.

En vigtig målsætning er, at børnene skal lære at holde sine aftaler, både de faste ugentlige, samt de enkelte aftaler om f.eks. hjælp til at skrive sin egen sang til MGP eller lign. Dette er vigtigt når der er mange, der skal tages hensyn til. Derfor forventes det, at børn melder afbud med gyldig grund, ellers bortfalder aftalen helt, så andre kan få gavn af ressourcer og faciliteter, samt undgå spildt forberedelse, både for den voksne og de andre børns skyld.

Metode

Alle nye børn som vil benytte musik, vil i de første måneder blive introduceret til de forskellige faciliteter, instrumenter og hvordan musikværkstedet kan og bør bruges. Så snart der er enighed om instrumenter og bands, kan vi finde en fast ugentlig ”øver” på en time. Vi har daglige opskrivningslister til faciliteterne, som kan benyttes, såfremt de ikke benyttes efter forhåndsaftale, bands eller workshops.

Musikværkstedet bygger på medbestemmelse gennem valg af instrumenter og de sange som ønskes at spille og synge, samt ved dele af planlægningen af shows i klubben. Alle som bruger musik, lærer og får erfaringer for medansvar overfor hinanden og udstyret gennem vejledning om gensidig respekt, og vigtigheden om at passe på vores ører. Der er særligt fokus på det sproglige, når der komponeres egne sange, som tydeligt viser børnenes evner indenfor stavning, forståelse, rim, rytme og udtalelse af fx engelske ord.

Det er ikke et krav at man kan spille eller synge for at besøge musik. Der er plads til leg og til at eksperimentere. Motivationen og lysten til at deltage kan starte så småt ved blot at iagttage de aktive, og så få lov til at udvikle sig og deltage i sit eget tempo. Der er også plads til hygge og snak.

Samarbejde

Klubbens musikværksted samarbejder med de andre klubber i Fritidscenter Østerbro Syd, som vi er en del af. Det er oftest omkring shows og festivaler. Men også de andre klubber i København, som har musik, vil vi mødes med til musikfestivalerne.

Vi er medlem af Ungdomsringen, som betyder at vi deltager i Klubbernes dag i Tivoli, hvor der kan optrædes med sang, sammenspil og dans. De større børn/unge over 14 har mulighed for at deltage i bl.a. Music Event Hillerød i januar og Musikstarter Camp Vesterbro i efterårsferierne (5 dage inkl. overnatninger).

Forældre er altid velkomne til shows og festivaler i og uden for klubben. Ved arrangementer uden for klubben, vil der gives tilmeldinger med hjem, som skal underskrives og returneres, og her kan forældre blive en del af turen.

 

Se billeder fra musik’s instagram profil her:  @tphumusik