VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE

UNGDOMSKLUBBEN

Ungdomsklubben (UK) er et aftentilbud til de 14-18årige og er normeret til 70 brugere. Desuden har de, som er fyldt 13 år i Juniorklubben mulighed for et UK tilbud til kl. 21.00. UK åbningstid er 18.00-22.30 på hverdage. Derudover har vi også søndagsåbent hvor timerne ligger mellem 15.00 – 18.30

De fysiske rammer i Ungdomsklubben:

Ungdomsklubben er kendetegnet ved at have udgangspunkt i diskoteket, hvor det pædagogiske udspringer fra. Der er mulighed for UK medlemmerne at bruge alle faciliteter og rum i klubben, det være sig lige fra værkstedsaktiviteter til brug af sale og musikrummet. Dog er Juniorklubben lukket i UK timerne.
Arbejdsmetode i UK:

Som i praksisbeskrivelsen for JK er der ting der kendetegner de 14-18årige som bruger UK. Situidbegrebet er fremtrædende hos UK-medlemmerne og en vigtig del af vores opfattelse af dem og deres virkelighed. De unge bevæger sig i mange konstellationer og bruger hinanden og os, hvor deres behov er her og nu. Det betyder vi skal være omstillingsparate og kunne bevæge os i nye retninger, samtidig med at være et genkendeligt og fast holdepunkt i de unges verden. Det sætter