frit11

Fritidsklubben

Fritidsklubafdelingen (FK) er den del af Klubben i Thomas P. Hejle, hvor de yngste klubmedlemmer tilknyttes. FK retter sig primært til de 10 – 12 årige. De nye medlemmer starter i klubben ved begyndelsen af 4. Klassetrin. Klublivet er ensbetydende med mere frihed og derved også mere ansvar for vores medlemmer, som der udvides jo større de bliver.

Overgange

Ved start i FK er der en indkøringsperiode, hvor hele personalet har ansvar og forpligtigelse for at børnene bliver præsenteret for hele huset, hvad vi har af tilbud og hvad de enkelte voksne har af pædagogiske aktiviteter. Det er målet at de fleste børn, på dette tidspunkt, er trygge og vante til vores store hus og de muligheder de kan vælge imellem.

Overgangen fra fritidshjem til klub kan nogen gange være en større omvæltning for forældrene end barnet, derfor er det vigtigt at denne overgang bliver så tryg som muligt.  Dette gør vi i tæt samarbejde med skolerne og fritidshjemmene/SFO. Det at starte i klub handler om at modnes og blive klar til det, der venter længere fremme i livet. Derudover støtter og guider vi børnene og de unge i at lære at interagere i forskellige sociale fællesskaber.

På den måde har de fred og ro til at vænne sig til klubben, da det er perioder hvor vi ikke har så mange medlemmer. Det bedste er, hvis medlemmerne fra samme skole, klasse eller vennegruppe starter samtidig, fordi det kan være svært at komme et nyt sted, hvis man ikke kender andre og kommer helt alene og dels at det kan være svært at starte hvis alle ens venner er blevet vant til at være klubbarn og måske oven endda har fundet nye venner i klubben.

Vi har udarbejdet en ny indkøringsstrategi for at få overgangen mellem fritidshjem/SFO til at blive så flydende som muligt. Dette eksempelvis ved besøgsdage op til klubstart, særlige tiltag til de helt nye der starter osv.

De fysiske rammer i FK

Fritidsklubbens fysiske rammer tegner det meste af vore 2700m². Endvidere benytter vi gerne faciliteter, parker o. lign. i nærområdet. Lokaler og aktiviteter i FK er funktionsopdelt og det indvirker på personalesammensætningen. Hver enkelt medarbejder er tildelt én eller flere ansvarsområder, der matcher den enkeltes interesser og kompetencer. Det betyder at de enkelte ansatte har metodefrihed til at udnytte rammerne, som de finder bedst til deres pædagogiske arbejde. læs mere om de enkelte aktiviteter i værkstedsbeskrivelserne som også ligger på hjemmesiden.

 Arbejdsmetode i FK

En autentisk og engageret medarbejder skaber et godt udgangspunkt for motivation og inspiration til børnene. Det er i disse sammenhænge, at personalet har mulighed for at opnå relationer til børnene, ved i fællesskab at have en oplevelse eller interesse. Til en faglig relation kræves det, at man opnår tillid og respekt og at det styrkes gennem anerkendelse og indlevelse. En relation forekommer i mødet med barnet og kan opstå i hvilken som helst sammenhæng, da det både kan være omkring en værkstedsaktivitet, en fodboldkamp eller en samtale. Med ovennævnte i fokus, har vi derfor følgende pædagogiske overvejelser:

I forhold til vores pædagogiske overvejelser og holdninger er FK derfor kendetegnet ved en mangfoldighed af aktiviteter, der retter sig både til det enkelte barn og grupper. Et sted hvor de frit kan vælge og have indflydelse på deres egen hverdag efter skole og hvor de kan være sammen med deres venner og udvikle disse venskaber i trygge rammer.

Endvidere er fritidsklubarbejdet også at give børnene redskaber som de skal bruge og videreudvikle til bl.a. at styrke deres sociale kompetencer, som de får brug for i både Juniorklubben og UngeVærket – og resten af livet.