Børne- og ungefællesskaber og aktiviteter

”Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne fællesskaber er et centralt omdrejningspunkt”

I Klubben TPHU arbejder vi med ovenstående fagligt tema på følgende måde:

Hverdagen i TPHU er baseret på medlemmernes frie vilje. Det er dermed op til det enkelte medlem hvad han eller hun vil bruge sin klubdag på. Og da Klubben samtidig har et bredt spektre af aktivitetstilbud og voksne med kompetencer til at give tilbuddet værdi, så er der mange fællesskaber at vælge imellem. Aktiviteterne rundt i vores store hus giver rig mulighed for mangfoldighed og diversitet. Det betyder at børnene og de unge kan opleve at blive udfordret på egne kompetencer i vores forskellige værksteder. Krea værkstedet giver én form for fællesskab. Musik danner rammer for børn og unge med lyst til musisk kreativ udfoldelse. Her kunne i realiteten nævnes alle vores værksteder og rum.

Essensen er, at ligegyldigt i hvilken kontekst børnene eller de unge optræder, så har de mulighed for at blive en del af et fællesskab. Et fællesskab baseret på interesser, evner, erfaringer og relationer til både andre børn/unge samt pædagoger. Børn og unge bliver inkluderet i værkstederne med respekt for deres håndværksmæssige evner og deres sociale ståsted. Pædagogerne har på denne måde gode vilkår for at spotte eventuel eksklusion af fællesskabet.

Det fælles tredje er i spil og der er gode betingelser for at arbejde med børnenes/de unges egne stærke sider, sider der kan komme til syne for andre børn og unge og derved skabe grobund for respekt og anerkendelse. På denne måde opretholdes fællesskaber og inklusionen har gode muligheder for at trives. Derfor er respekten for det enkelte barn/ung altafgørende for at lykkes. Samtidig er det ambitionen at børnene/de unge oplever tilbuddet fagligt, socialt og personligt udviklende.

Vi opfordrer til at læse Klubbens afdelings- og værkstedsbeskrivelser. Beskrivelser der kommer mere i dybden med hvorledes den pædagogiske indsats kommer til live i de forskellige kontekster.

Klubben deltager i form af vores samarbejde i Fritidscenter Østerbro Syd (FØS) i forskellige pædagogiske tilbud på tværs af bydele. Her tilbydes der mulighed for nye børne-/unge fællesskaber. Fællesskaber der udspringer af børnenes/de unges egen lyst at medvirke i, for dem, relevante aktiviteter eller foreningsliv på tværs af klubberne.

TILBAGE TIL INDEX