Tegneværkstedet

I tegneværkstedet har vi et stort udvalg af materialer i høj kvalitet, som er tilgængelig for enhver uanset hvilket tegneprojekt man har kastet sig over. Der er også mulighed for at bruge en lysplade, og vi har skabeloner og bøger med inspiration og tekniker. Derudover har vi også en computer, en Wacom tegne/display tablet og Photoshop, så børnene kan snuse til digital tegning og animation. Der er også mulighed for at stifte bekendtskab med 3d programmer og 3d print. Vi forsøger altid at udvide tegneværkstedet inventar, og forsøger at imødekomme børnenes ønsker i forhold til redskaber mm.

Vi sigter efter at tegneværkstedet skal være et indbydende rum at træde ind i. Der er stemningssættende lys og mulighed for musik. Tegneværkstedet har en tilbagetrukket placering i huset, og danner lille hyggelig oase, hvor der er mulighed for at finde ro og fordybe sig. Der er mulighed for at sidde ved det store fælles bord, hvor der kan være kreative indslag og ideudveksling. Derudover kan man sidde ved små enkelte stationer, og fordybe sig sammen.

Tegning og kreativ udfoldelse er et vigtig pædagogisk værktøj, da det træner børns finmotorik og koncentration. Det give børnene mulighed for at udfolde deres fantasi og udforske deres følelsesunivers.

Hverdagen i tegneværkstedet kan se forskellig ud fra dag til dag. Vi forsøger at give plads til alle og gribe dem hvor de er. Om det er fjollede tegnelege, kreative ideudvikling eller ro til fordybelse og læring. Vi laver i tegneværkstedet ofte udstillinger i kombination med en tegnekonkurrence for børnene. Hvilket giver mulighed for at udforske nye temaer samt introducere nye børn til tegneværkstedet.

Udover at tegneværkstedet er kreativt værksted, danner det også gode rammer for relations dannelse, børn og voksne imellem, og på tværs af aldre, klasser og skoler.