Fast personale i Klubben Thomas P. Hejle

pr. 11-11-2016

Ledelsen
Aage Johansen – Pædagog – Leder
Morten Kamper – Pædagog –  Souschef – JK, Torsdag aften i UK
Fritidsklubben:
Iben Lignel – Pædagog –  Krea/Teater
Lars Lethin – Pædagog – Musik/Køkken. Torsdag aften i UK. Kontaktpædagog for Det Kongelige Vajsenhus.
Tue B. Segel – Pædagog – Medierummet/Klatring/Magickort. Tirsdag aften i UK
Finn Sørensen – Pædagog – Træværkstedet.  Onsdag aften i UK. Kontaktpædagog for Det Kongelige Vajsenhus.
Tue Jørgensen – Pædagog  – Rollerummet. Onsdag aften i UK –  Tillidsrep.
Henrik Rytter – Pædagog – Sport/bevægelse. Tirsdag aften i UK
Simon Birch – pædagog – medierummet. Tirsdag aften i UK
Julia Ross – Pædagog – Torsdag aften i UK

Juniorklubben:

Jesper K. Jensen – Pædagog – A.M.R – Onsdag aften i UK
Jonas Carlsen – Pædagog – Mandag aften i UK
Henriette Segel – Pædagog – Klubfællesskabskoordinator – SSP Rep. – Udd. ambassadør – Mandag aften i UK

Studerende:

Patrick Pedersen (pr. 01-06.2017)

Rengøring:
Anders