Kolonier

Klubben Thomas P. Hejle har sin egen feriekoloni.

Den er beliggende i Gedesby ved Gedser på Falster.
Kolonien har plads til 26 børn og 5-6 voksne.
Vi bruger kolonien minimum to gange om året.
Fritidsklubben er på koloni i efterårsferien (uge 42) fra mandag til fredag.
Juniorklubben er på koloni i dagene op til påske, hvor vi tager af sted lørdag og kommer hjem onsdag inden Skærtorsdag.
Fælles for begge afdelinger er at kolonien er gratis for de deltagende børn og unge. Dog skal der fra forældrenes side kalkuleres med lommepenge.

Kolonien har følgende adresse:
Thomas P. Hejles feriekoloni.
Bøtøgårdsvej 15.
4874 Gedser.
Telefon: 54 17 91 48

Der vil til begge kolonier blive uddelt tilmeldelsesblanketter og personalet sammensætter kolonigruppen ud fra forskellige pædagogiske kriterier og hensyn.
Det betyder derfor, at det ikke er først til mølle princippet, som afgør hvorvidt man som barn eller ung deltager på kolonien.
Ungdomsklubben er på skikoloni i vinterferien (uge7). Her går turen til et ikke fast sted i Østrig.
Dog prøver vi at få plads på de steder vi kender og som de unge har prøvet før og er trygge ved.
Skikolonitilmelding er under samme forudsætninger som fritids- og juniorklubbens. Dog er der egenbetaling på skikolonien. I 2014 var beløbet 4.000 som dækker alt, undtaget lommepenge til hele ugen.
Såfremt du skulle have spørgsmål om vores koloniaktiviteter eller bare en mere uddybende forklaring, er du meget velkommen til at kontakte os.