SSP København

SSP København er et samarbejde mellem Københavns Politi, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kriminalforsorgen. SSP forebygger kriminalitet blandt børn og unge og laver også indsatser for kriminelle i alderen 18-25 år, kaldet SSP+.

Klubbens SSP repræsentant er Henriette Segel. Skulle du have lyst til mere info omkring SSP, vores strategi og indsatser. så klik ind på www.ssp.kk.dk