Sociale relationer – Positiv voksenkontakt hver dag

”Alle børn og unge har ret til en positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse”

 

I Klubben TPHU arbejder vi med ovenstående pejlemærke på følgende måde:

Allerede når børnene træder ind af døren mødes de af en genkendelig voksen. Vi har nemlig en bemandet foyer, da vi ligger lige ud til Nørre Voldgade og den travle Nørreport Station.

Ind krydsning bliver efterfulgt af et hurtigt kig på vores store tavle som giver overblik over dagens aktiviteter. Her kan børnene og de unge hurtigt finde ud af hvor de vil bevæge sig hen. Og grundlaget for den tætte relation er tilstede da valget ofte falder på yndlingsaktiviteten og pædagogen der hører til. Relations dannelsen er dermed i fuld gang, enten over samtalen eller det fælles tredje.

Relationen er grundstenen i vores pædagogiske arbejde. Vi arbejder systematisk og målrettet med børn, som er udsatte og har specielle behov.  Metoden er samtale og den tages af den/de pædagoger med den bedste kontakt. Oftest er disse samtaler centreret omkring gåture eller cafebesøg hvor roen og tiden til den dybe snak har de bedste forudsætninger.

Vi har tilknyttet kontaktpersoner til de børn som har opstart første august. Dette foregår i en klassekontekst.  Det betyder at pædagogerne har en skærpet opmærksomhed på overgange samt eventuelle børn der mistrives eller måske ikke bruger klubben regelmæssigt. Der ligger heri også et fokus på de velfungerende børn som vi måske, af flere grunde, ikke ser så tit.

Det kan være at de bruger et fritidstilbud eller forening flere gange om ugen. Hvis dette ikke er tilfældet, så har vi en opgave at få dem tilbage til klublivet. Kontaktpersonerne spiller derved en vigtig rolle.

Det kan være at børnene på sigt får en dybere relation til en voksen som ikke er kontaktpersonen, det giver derfor god mening at denne voksne overtager de forskellig opgaver der er forbundet med det enkelte barn.

Kontaktpersonerne gør desuden forældrene opmærksom på at de har mulighed for en trivselssamtale senest tre måneder efter klubstart. Også her kan det være relevant at pædagogen med den bedste relation til barnet deltager.

Vi afholder møder hver dag inden børnene kommer. På disse møder gennemgås de børn som har udfordringer af forskellig art. Vi bliver derved i stand til hurtigt at reagere og iværksætte relevante tiltag. Børnene bliver gennemgået med inspiration fra tidlig opsporing konceptet. Gul/rød farve indikerer situationens omfang og alvor. Som i andre kontekster er det her de pædagoger med den bedste relation til barnet der tager opgaven. Implicit ligger også kontakt til skole og socialforvaltning for at opnå den mest effektive opbakning til barnet/den unge.

Det er vores erfaring af vi på denne måde opnår bedst mulig kvalitet, i måden hvorpå vi arbejder med barnet eller den unge. Desuden har vi på vores ugentlige personalemøde systematisk punktet medlemssager på dagsordenen. Dette medvirker til at vi kan komme endnu dybere i børnesagerne og arbejde med dem ud fra metoden den generiske dagsorden. Dette bidrager til en hensigtsmæssig opgaveløsning og med gode resultater til følge.

Disse møder er med til at understøtte den positive voksenkontakt. Det er samtidig her at overlevering fra SSP og specielle skole indsatser bliver videreformidlet. Vi har en pædagog der tager uddannelsen Social Formidler, netop med det fokus at kunne understøtte de unge i TPHU til at komme videre med uddannelse, job mm.

TILBAGE TIL INDEX