Samspil og relationer ml. børn, unge og voksne

”Alle børn og unge har ret til en positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse, i alle de relationer som de møder i Thomas  P. Hejle.”

I Klubben TPHU arbejder vi med ovenstående fagligt tema på følgende måde:

Allerede når børnene træder ind af døren mødes de af en genkendelig voksen. Vi har nemlig en bemandet foyer, da vi ligger lige ud til Nørre Voldgade og den travle Nørreport Station.

Ind krydsning bliver efterfulgt af et hurtigt kig på vores store tavle som giver overblik over dagens aktiviteter. Her kan børnene og de unge hurtigt finde ud af hvor de vil bevæge sig hen. Og grundlaget for den tætte relation er tilstede da valget ofte falder på yndlingsaktiviteten og pædagogen der hører til. Relations dannelsen er dermed i fuld gang, enten over samtalen eller det fælles tredje.

Relationen er grundstenen i vores pædagogiske arbejde. Vi arbejder systematisk og målrettet med børn, som er udsatte og har specielle behov.  Metoden er samtale og den tages af den/de pædagoger med den bedste kontakt. Oftest er disse samtaler centreret omkring gåture eller cafebesøg hvor roen og tiden til den dybe snak har de bedste forudsætninger.

Vi har tilknyttet kontaktpersoner til de børn som har opstart første august. Dette foregår i en klassekontekst.  Det betyder at pædagogerne har en skærpet opmærksomhed på overgange samt eventuelle børn der mistrives eller måske ikke bruger klubben regelmæssigt. Der ligger heri også et fokus på de velfungerende børn som vi måske, af flere grunde, ikke ser så tit. Det kan være at de bruger et fritidstilbud eller forening flere gange om ugen. Hvis dette ikke er tilfældet, så har vi en opgave at få dem tilbage til klublivet. Kontaktpersonerne spiller derved en vigtig rolle.

Det kan være at børnene på sigt får en dybere relation til en voksen som ikke er kontaktpersonen, det giver derfor god mening at denne voksne overtager de forskellig opgaver der er forbundet med det enkelte barn. Kontaktpersonerne gør desuden forældrene opmærksom på at de har mulighed for en trivselssamtale senest tre måneder efter klubstart. Også her kan det være relevant at pædagogen med den bedste relation til barnet deltager.

TILBAGE TIL INDEX