VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE

Forældrebestyrelsen i Thomas P. Hejle.

Når man som forældre bliver valgt ind i Klubbens forældrebestyrelse er det som udgangspunkt for en fireårig periode, der ligger i parallel til Kommunevalget. Dvs. at vores nuværende forældrebestyrelse har konstitueret sig selv i november måned og sidder de næste fire år. Dog skal det bemærkes at man som forælder automatisk fratræder bestyrelsen hvis ens barn stopper i Klubben Thomas P. Hejle. Forældrebestyrelsen har en årlig mødefrekvens på fire møder.

Klubbens forældrebestyrelse har pr. 26/11/2017 følgende sammensætning:

Amalie Hjulmand – Bestyrelsesformand

Lise Cross – Bestyrelses næstformand. Udpeget af ungdomshusets bestyrelse.

Arne Bertram – Udpeget af ungdomshuset bestyrelse

Marie Colstrup – Forældre rep.

Jane Kjærgaard Yde – Forældre rep.

Jeanette Theill Jensen – Suppleant

Heidi Mikkelsen – Suppleant

Såfremt en mere indgående beskrivelse af forældrebestyrelsesarbejdet ønskes er I velkommen til at kontakte Klubben eller forældrebestyrelsens formand.