VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE
VELKOMMEN TIL KLUBBEN THOMAS P. HEJLE

Forældrebestyrelsen i Thomas P. Hejle.

Når man som forældre bliver valgt ind i Klubbens forældrebestyrelse er det som udgangspunkt for en fireårig periode, der ligger i parallel til Kommunevalget. Dvs. at vores nuværende forældrebestyrelse har konstitueret sig selv i november måned og sidder de næste fire år. Dog skal det bemærkes at man som forælder automatisk fratræder bestyrelsen hvis ens barn stopper i Klubben Thomas P. Hejle. Forældrebestyrelsen har en årlig mødefrekvens på fire møder.

Klubbens forældrebestyrelse har pr. 1/11/2021 følgende sammensætning:

Marie Colstrup – Bestyrelsesformand

Lise Cross – Bestyrelses næstformand. Udpeget af ungdomshusets bestyrelse.

Aage Johansen – Udpeget af ungdomshuset bestyrelse

Kirsten Andersen  – Forældre rep.

Peter Nielsen – Forældre rep.

Sissel Dalsgaard Thomsen – Suppleant

Såfremt en mere indgående beskrivelse af forældrebestyrelsesarbejdet ønskes er I velkommen til at kontakte Klubben eller forældrebestyrelsens formand.