banner7

Forældrebestyrelsen i Thomas P. Hejle.

Når man som forældre bliver valgt ind i Klubbens forældrebestyrelse er det som udgangspunkt for en fireårig periode, der ligger i parallel til Kommunevalget. Dvs. at vores nuværende forældrebestyrelse har konstitueret sig selv i november måned og sidder de næste fire år. Dog skal det bemærkes at man som forælder automatisk fratræder bestyrelsen hvis ens barn stopper i Klubben Thomas P. Hejle. Forældrebestyrelsen har en årlig mødefrekvens på fire møder.

Klubbens forældrebestyrelse har pr. 26/11/2017 følgende sammensætning:

Amalie Hjulmand – Bestyrelsesformand

Lise Cross – Bestyrelses næstformand. Udpeget af ungdomshusets bestyrelse.

Arne Bertram – Udpeget af ungdomshuset bestyrelse

Marie Colstrup – Forældre rep.

Jane Kjærgaard Yde – Forældre rep.

Jeanette Theill Jensen – Suppleant

Heidi Mikkelsen – Suppleant

Såfremt en mere indgående beskrivelse af forældrebestyrelsesarbejdet ønskes er I velkommen til at kontakte Klubben eller forældrebestyrelsens formand.