TPHU´s Børne- og Unge råd

 Med Thomas P. Hejles Børne- og ungeråd vil vi gerne skabe rum for at børnene kan lære noget om demokrati og medbestemmelse. Det mener vi, at vi kan gøre ved at give børn en stemme, og give dem mulighed for at bruge denne stemme.

Thomas P. Hejles Børne- og ungeråd er sammensat efter demokratiske principper, f.eks. demokratiske valg og anonym stemmeafgivelse, såfremt deltagerne vælger dette. Børnerådet består af medlemmer fra hovedsageligt Fritidsklubben men vil på sigt inddrage repræsentanter fra alle afdelinger.

 

Formålet med Thomas P. Hejles børne- og ungeråd er:

 

Thomas P. Hejles Børneråd er:

 

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i disse møder, og hvis man har lyst til at være med skal man bare holde øje med tid og sted for næste møde. Man kan også opsøge Iben eller Finn for nærmere information.

 

Hvor og hvornår?

Børne- og ungerådet holder møder 1 gang om måneden. Tidspunktet for disse møder bliver annonceret på Børne- og ungerådets opslagstavle i DISKO. Hold øje med tavlen.