Træværkstedet

Et fuglehus, et rollespilssværd eller et graffiti-maleri – mulighederne er mange, for i træværkstedet arbejdes der med skabende aktiviteter, hvor processen fra idé og fantasi til kreativitet og håndværk er en essentiel del af aktiviteten.

Medlemmerne er selv med fra første blyantstreg, til det sidste søm er slået i. Dette er med til at give ejerskab over deres egen unikke kreation, men også med til at skabe en forståelse for hvad der kræves at skabe ting, som vi ofte tager for givet i hverdagen.

I  processen fra idé til det færdige produkt – hvad det end måtte være – skabes der rum, for at medlemmerne kan fordybe sig og opdage glæden ved at have skabt noget de selv har planlagt, designet og udført.

Da der er forskel på børns ambitions- og koncentrationsniveauer, arbejder vi sjældent efter skabeloner men mere efter et skræddersyet produkt, der matcher den enkelte.

Her arbejdes der bl.a. med medlemmernes selvvurdering, forstået på den måde, at vi i fællesskab finder et projekt, der passer til det enkelte barn eller ung. Man skal altså mærke efter hvor meget tid og energi man har lyst til at ligge i det enkelte projekt og tage det med i sine overvejelser. Valg af projekter tager derfor udgangspunkt i medlemmernes egne ønsker samt deres kendskab og evner omkring den givne arbejdsproces, og er valgt med hensigten at det skal være en god oplevelse, der samtidig udfordrer på et passende niveau.

Igennem denne proces – fra idé til produkt – dannes relationer mellem børn og voksne, samt børn imellem. Det er i sociale relationer vi som mennesker udvikler os, og lærer os selv, andre og omverdenen at kende. Derfor er samarbejde og forståelse for sig selv og andre vigtige faktorer når man bruger træværkstedet. F.eks. skal der både skal tages hensyn til hinanden når man bruger værktøj, støjer, skal bruge mere plads eller bare er sammen med andre i et mindre lokale. Men der kan også inspireres på tværs og åbnes op for nye perspektiver på en problemstilling, når man omgås andre i træværkstedet.

Ofte samarbejder og hjælper medlemmerne hinanden med at løse problemer – både af designmæssig-, håndværksmæssig- og personlig karakter. Dette er med til at udvikle medlemmernes samarbejds- og ledelseskompetencer, omtanke, selvvurdering, empati, perspektivtagen og giver dem mulighed for at deltage i relationer og fællesskaber. Her er der bl.a. fokus på dannelsesdimensionen, da vi skal kunne rumme alle i det fællesskab, der dagligt opstår i træværkstedet. Derfor tænkes der meget på den “gode tone” når vi omgås i træværkstedet, og vi arbejder med at udtrykke os på måder, som alle afstemt med.

Medlemmerne øver derudover brugen af diverse værktøjer, sikkerheden omkring, materialekendskab, kendskab til konstruktioner, fantasi, kreativitet og meget mere. De lærer derudover at udtrykke sig gennem både tale og skrift, når de skal beskrive det projekt de vil i gang med, eller skal have hjælp til at finde.

Træværkstedet er også rammerne om meget hygge og mange gode snakke. Man behøver derfor ikke at lave noget i træ for at være der, man kan sagtens komme forbi til en kop te eller en snak – der er plads til alle.

Der er ingen obligatorisk mødepligt i træværkstedet. Det er medlemmerne selv der styrer hvornår de har lyst til at bruge træværkstedet – Det kan dog være en god idé at planlægge i god tid, hvis man skal lave gaver. Gode resultater tager tid – men er det hele værd!

Mvh. Finn

Åbningstider:

Tirsdag kl.14-16:45

Onsdag kl.14-17:15